کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک General Electric 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک
کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

احتمالاً تابحال ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک شما اروری داده است و شما معنی و مفهوم آن ارور را متوجه نشده اید. در این مطلب قصد داریم علت و نحوه رفع ارور ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک یا همان کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک را ابتدا در جدول به صورت خلاصه و سپس به صورت کامل برای شما شرح دهیم. همچنین سعی کرده ایم قطعه خراب در هر ارور را نیز معرفی کنیم.

شما پس از مطالعه این مطلب تا حد زیادی قادر خواهید بود بدون نیاز به تعمیرکار مشکلات مربوط به ماشین ظرفشویی خود را حل کنید.

 

چنانچه پس از مطالعه ارورها موفق به تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک خود نشدید با امداد آی.پی به عنوان نمایندگی تعمیرات جنرال الکتریک تماس بگیرید تا تعمیرکار متخصص به محل شما اعزام شود.

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

کد ارورمعنی کد ارور
F2عدم ارتباط مناسب بین اجزای کنترل رابط کاربری و برد کنترل الکترونیکی
F3ارور برد کنترل اینورتر در قسمت تنظیمات
F5ارور برقراری ارتباط بین برد کنترل اینورتر
F16دمای آب بییش از حد است
F33ارور میکروسویچ درب
F34شناسایی نشت آب
F35ارور بازخورد دایورتر
F48, F49 or F52ارور حسگر رطوبت
F50 or F51ارور حسگر دما
F64ارور اینورتر
F65شناسایی عدم وجود آب توسط برد کنترل اینورتر
F80 or F96شناسایی عدم وجود آب توسط حسگر رطوبت
F97ارور هیتر
F98تخلیه صورت نمی‌گیرد
F99دمای کمترین شست و شو موجود نیست.
F112Stuck key pad button

دکمه گیر دارد.

F128سطح کم مایع کمک آب‌کشی
F144ارور برد کنترل اینورتر
F145در برد کنترل اینورتر برق AC موجود نیست.
F146ارور پمپ گردش آب
F147ارور پمپ تخلیه
F148فیوز حرارت دسته‌ سیم‌ها سوخته.
F149ارور دسته‌ سیم‌های برد کنترل اینورتر

توضیحات کلی ارورهای ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

اگر ارور مورد نظر شما در جدول بالا موجود نبود یا نیاز به توضیحات بیشتر داشتید شرح کلی و مفصل برخی ارور ها را مطالعه کنید.

ارور و کد خطای F2 ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

علت بروز ارور: عدم ارتباط مناسب بین اجزای کنترل رابط کاربری و برد کنترل الکترونیکی

بررسی و تعمیر: یکی از قطعات دسته‌سیم‌ها یا کنترل رابط کاربری و یا برد کنترل الکترونیکی خراب است.

ارور و کد خطای F3 ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

علت بروز ارور: ارور برد کنترل اینورتر در قسمت تنظیمات

بررسی و تعمیر: برد کنترل اینورتر و یا دسته‌سیم‌ها مشکل دارند.

ارور و کد خطای F5 ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

علت بروز ارور: ارور برقراری ارتباط بین برد کنترل اینورتر

بررسی و تعمیر: دسته‌سیم‌ها یا برد کنترل اینورتر یا برد کنترل الکترونیکی خراب است.

ارور و کد خطای F16 ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

علت بروز ارور:دمای آب بییش از حد است

بررسی و تعمیر: میکروسویچ خراب شده است.

ارور و کد خطای F33 ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

علت بروز ارور: ارور میکروسویچ درب

بررسی و تعمیر: میکروسویچ درب یا دسته‌سیم‌ها مشکل دارند

ارور و کد خطای F34 ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

علت بروز ارور:شناسایی نشت آب

بررسی و تعمیر: شیلنگ‌ها یا پمپ‌ها مشکل دارند

ارور و کد خطای F35 ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

علت بروز ارور: ارور بازخورد دایورتر

بررسی و تعمیر: دایورتر یا دسته‌سیم‌ها خراب شده اند

ارور و کد خطای F48/F49/F52 ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

علت بروز ارور:ارور حسگر رطوبت

بررسی و تعمیر: سنسور رطوبت یا دسته‌سیم‌ها مشکل دارند

ارور و کد خطای F50/F51 ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

علت بروز ارور:ارور حسگر دما

بررسی و تعمیر: میکروسویچ جریان خراب است

ارور و کد خطای F64 ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

علت بروز ارور:ارور اینورتر

بررسی و تعمیر: برد کنترل اینورتر یا دسته‌سیم‌ها مشکل دارد

ارور و کد خطای F65 ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

علت بروز ارور:شناسایی عدم وجود آب توسط برد کنترل اینورتر

بررسی و تعمیر: شیر برقی ورودی آب یا برد کنترل اینورتر یا دسته‌سیم‌ها خراب هستند

ارور و کد خطای F80/F96 ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

علت بروز ارور:شناسایی عدم وجود آب توسط حسگر رطوبت

بررسی و تعمیر: سنسور رطوبت یا دسته‌سیم‌ها مشکل دارد

ارور و کد خطای F97 ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

علت بروز ارور:ارور هیتر

بررسی و تعمیر: المنت حرراتی، دسته‌سیم‌ها خراب شده است

ارور و کد خطای F98 ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

علت بروز ارور:تخلیه صورت نمی‌گیرد

بررسی و تعمیر: پمپ تخلیه یا دسته‌سیم‌ها مشکل دارند

ارور و کد خطای F99 ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

علت بروز ارور: دمای کمترین شست و شو موجود نیست.

بررسی و تعمیر: المنت حرارتی یا دسته‌سیم‌ها و یا میکروسویچ جریان خراب شده است

ارور و کد خطای F112 ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

علت بروز ارور:Stuck key pad button دکمه گیر دارد.

بررسی و تعمیر: کنترل رابط کاربری خراب شده است.

ارور و کد خطای F128 ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

علت بروز ارور:سطح کم مایع کمک آب‌کشی

بررسی و تعمیر: مایع کمک آبکشی مشکل دارد

ارور و کد خطای F144 ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

علت بروز ارور:ارور برد کنترل اینورتر

بررسی و تعمیر: برد کنترل اینورتر خراب شده

ارور و کد خطای F145 ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

علت بروز ارور:در برد کنترل اینورتر برق AC موجود نیست.

بررسی و تعمیر: برد کنترل اینورتر و یا دسته‌سیم‌ها مشکل دارند

ارور و کد خطای F146 ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

علت بروز ارور:ارور پمپ گردش آب

بررسی و تعمیر: پمپ گردش آب یا دسته‌سیم‌ها مشکل دارند

ارور و کد خطای F147 ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

علت بروز ارور: ارور پمپ تخلیه

بررسی و تعمیر: پمپ تخلیه و یا دسته‌سیم‌ها خراب است

ارور و کد خطای F148 ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

علت بروز ارور:فیوز حرارت دسته‌ سیم‌ها سوخته.

بررسی و تعمیر: دسته سیم‌های پمپ تخلیه یا دسته‌سیم‌ها پمپ گردش آب یا پمپ تخلیه و یا پمپ گردش آب خراب شده است.

ارور و کد خطای F149 ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

علت بروز ارور:ارور دسته‌ سیم‌های برد کنترل اینورتر

بررسی و تعمیر: دسته‌سیم‌ها و یا برد کنترل اینورتر مشکل دارد

در صورت مواجهه با هر مشکلی در ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک ، با امداد آی.پی به عنوان نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک تماس بگیرید.

امداد آی.پی به عنوان نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک با دارا بودن بیش از 50 سال سابقه کار در زمینه‌ی تعمیر لوازم خانگی و با داشتن کادری متخصص و مجرب، آماده‌ی اعزام متخصص ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک به محل شما می‌باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code