ارائه خدمات در تمام مناطق استان تهران

دفتر مرکزی: تهران ، یوسف آباد ، خیابان چهلستون ، بین چهارم و ششم ، پلاک 44

ایمیل: emdadiprepair@gmail.com

تلفن دفتر مرکزی: 02188972003

شمال تهران: 02126351245
غرب تهران: 02146019425
شرق تهران: 02177170513
جنوب تهران: 02155786716