021-91093903
ثبت درخواست تعمیر
logo

امداد آی پی

نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی با ما در تماس باشید 021-91093903

کد خطا و ارور ماشین لباسشویی بوش مدل NEXXT

کد خطا و ارور ماشین لباسشویی بوش مدل NEXXT

احتمالاً تابحال ماشین لباسشویی بوش شما اروری داده است و شما معنی و مفهوم آن ارور را متوجه نشده اید. در این مطلب قصد داریم علت و نحوه رفع ارور ماشین لباسشویی بوش مدل NEXXT یا همان کد خطا و ارور ماشین لباسشویی بوش را ابتدا در جدول به صورت خلاصه و سپس به صورت کامل برای شما شرح دهیم. همچنین سعی کرده ایم قطعه خراب در هر ارور را نیز معرفی کنیم.

شما پس از مطالعه این مطلب تا حد زیادی قادر خواهید بود بدون نیاز به تعمیرکار مشکلات مربوط به یخچال خود را حل کنید.

 

چنانچه پس از مطالعه ارورها موفق به تعمیر ماشین لباسشویی بوش خود نشدید با امداد آی.پی به عنوان نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید تا تعمیرکار متخصص به محل شما اعزام شود.

کد خطا و ارور ماشین لباسشویی بوش مدل NEXXT

ارور وضعیت
Er:01 درب باز می‌باشد
Er:04 رله‌ی قفل درب فعال نمی‌شود
Er:05 and Er:06 حسگر دمای آب معیوب است
Er:07 حرارت ناخواسته (آب بدون فعال دخالت ماژول کنترل گرم می‌شود)
Er:08 مدت گرم کردن زیاد شده است (هیتر خاموش نمی‌شود)
Er:09 ارتباط بین ماژول کنترل و ماژول کنترل موتور قطع است
Er:11 and Er:12 مدت پرشدن آب زیاد است
Er:13 مدت تخلیه زیاد است
Er:14 آب بیش از اندازه پر شده است
Er:17 ارور آکوا استاپ
Er:20 برنامه چرخش ایستاده
Er:21 کف زیاد
Er:22 خطای برق
Er:25 Door lock is blocked

قفل درب بسته شده است

توضیحات کلی ارورهای ماشین لباسشویی بوش

اگر ارور مورد نظر شما در جدول بالا موجود نبود یا نیاز به توضیحات بیشتر داشتید شرح کلی و مفصل برخی ارور ها را مطالعه کنید.

ارور و کد خطای Er:01 ماشین لباسشویی بوش مدل NEXXT

علت بروز ارور: درب باز می‌باشد

بررسی و تعمیر:برق ماشین لباسشویی را قطع کرده و سیم‌های میکروسویچ قفل درب را چک کنیداگر شل بودند سفت کنید، اگر صدمه دیده‌ بودند تعویض کنیداگر سیم‌های درست بودند، مجموعه‌ی قفل درب را تعویض کنید.

ارور و کد خطای Er:04

علت بروز ارور: رله‌ی قفل درب فعال نمی‌شود

بررسی و تعمیر:برق ماشین لباسشویی را برای سه دقیقه قطع کنید تا ماژول کنترل ریست شودبعد از وصل مجدد برق اگر کد خطا دوباره برگردد، ماژول کنترل را تعویض کنید.

ارور و کد خطای Er:05 and Er:06

علت بروز ارور:حسگر دمای آب معیوب است

بررسی و تعمیر:ابتدا برق ماشین لباسشویی را قطع کرده و سیم‌ها و اتصالات حسگر دمای آب را چک کنیداگر سیم‌ها خراب شده بودند تعویض‌شان کنیداگر مشکلی نبود، خود حسگر دمای آب را تعویض کنید.

ارور و کد خطای Er:07

علت بروز ارور:حرارت ناخواسته (آب بدون فعال دخالت ماژول کنترل گرم می‌شود)

بررسی و تعمیر: برق ماشین لباسشویی را قطع کرده و هیتر را از لحاظ خرابی ظاهری چک کنیداگر هیتر خراب باشد به بدنه اتصال کوتاه می‌شوددر صورت خرابی، تعویض کنیداگر هیتر سالم بود، ماژول کنترل را تعویض کنید زیرا رله‌‌ایی که هیتر را کنترل می‌کند شاید خراب و چسبیده باشد.

ارور و کد خطای Er:08

علت بروز ارور: مدت گرم کردن زیاد شده است (هیتر خاموش نمی‌شود)

بررسی و تعمیر:برق ماشین لباسشویی را قطع کرده و هیتر را از لحاظ خرابی ظاهری چک کنیداگر هیتر مشکل داشته باشد به بدنه اتصال کوتاه می‌شوددر صورت خرابی، تعویض کنیداگر هیتر سالم بود، ماژول کنترل را تعویض کنید زیرا رله‌‌ایی که هیتر را کنترل می‌کند شاید مشکل‌دار و چسبیده باشد.

ارور و کد خطای Er:09

علت بروز ارور:ارتباط بین ماژول کنترل و ماژول کنترل موتور قطع است

بررسی و تعمیر: برق ماشین لباسشویی را قطع کنید و سوکت سیم‌ها ماژول کنترل و ماژول کنترل موتور را چک کنیداگر اتصالات سالم هستند، کابل‌ها را تعویض کنیداگر مشکل ادامه داشت، ماژول کنترل موتور را چک کنیددر برخی موارد، ماژول کنترل اصلی باید تعویض شود.

ارور و کد خطای Er:11 and Er:12

علت بروز ارور:مدت پر کردن آب زیاد است

بررسی و تعمیر: مطمئن شوید که آب به ماشین لباسشویی می‌رسد و از بسته نبودن شیلنگ‌ها مطمئن شویدسیفون سیستم تخلیه را چک کنیداگر مجموعه شیر برقی آب ورودی خراب بود، تعویض کنید.

ارور و کد خطای Er:13

علت بروز ارور: مدت تخلیه زیاد است

بررسی و تعمیر:گرفتگی و پیچ‌خوردگی لوله‌ی تخلیه را تصحیح کنیدبرق ماشین لباسشویی را قطع کرده و فیلترهای پمپ تخلیه را تمیز کنیداگر پمپ تخلیه مشکل دارد آن را تعویض کنید.

ارور و کد خطای Er:14

علت بروز ارور: آب بیش از اندازه پر شده است

بررسی و تعمیر:اگر ماشین لباسشویی پر نشده، میکروسویچ فشار سطح آب خراب است و باید تعویض شوداگر ماشین لباسشویی بیش از حد پر کرده، شیرهای آب پشت ماشین لباسشویی را ببندید.وقتی این کد ظاهر می‌شود پمپ تخلیه به صورت دائمی آب را تخلیه می‌کندبرق را قطع کنید و شیرهای آب را مجدداً باز کنیداگر باز آب وارد ماشین شد، مجموعه‌ی شیر برقی را تعویض کنید.

ارور و کد خطای Er:17

علت بروز ارور:مشکل آکوا استاپ

بررسی و تعمیر:میکروسویچ شناور آکواستاپ در قسمت پایین ماشین لباسشویی برای جلوگیری از جمع شدن آب در ته ماشین قرار داردبرق ماشین را قطع کرده و ته ماشین را برای آب چک کنیداگر آب بود، منشاء نشتی را برطرف کنیداگر ته کابین خالی بود، ببینید چیزی مانع عمل‌کرد آن نشده باشداگر میکروسویچ شناور آکواستاپ خراب بود تعویض کنید.

ارور و کد خطای Er:20

علت بروز ارور: برنامه چرخش متوقف شد

بررسی و تعمیر:برنامه چرخش یا به علت عدم توازن یا قطع شدن ارتباط بین ماژول کنترل موتور و ماژول برد اصلی متوقف می‌شوداگر بار نامتعادل باشد، به صورت دستی لباس‌ها را متعادل کنید تا چند تکه را بردارید تا وزن کمتر شوداگر ماشین همچنان نمی‌چرخد، برق ماشین را قطع کرده و کابل‌های ارتباطی بین ماژول کنترل اصلی و موتور را چک کنیداگر کابلی معیوب بود عوضش کنیداگر کابل‌ها موردی نداشتند، ماژول کنترل موتور را تعویض کنیداگر مشکل حل نشد ماژول کنترل را تعویض کنید.

ارور و کد خطای Er:21

علت بروز ارور:کف زیاد

بررسی و تعمیر: از مقدار مناسب شوینده (HE) استفاده کنیدبیشتر برنامه‌ها فقط یک قاشق چایخوری ماده شوینده (HE) برای کم کردن سطح سختی آب لازم دارند.

ارور و کد خطای Er:22

علت بروز ارور:مشکل برق

بررسی و تعمیر: اول مطمئن شوید که کابل ماشین لباسشویی درست وصل شده استپریز برق را هم امتحان را با یک لامپ امتحان کنیداگر پریز درست است، برق ماشین لباسشویی را قطع کرده و کابل‌های برق برد کنترل را چک کنیداگر پریز یا کابل خرابی بودند عوض‌شان کنید.

ارور و کد خطای Er:25

علت بروز ارور:Door lock is blocked قفل درب بسته شده است

بررسی و تعمیر: کویل قفل درب به خاطر تعداد دفعات زیاد برای بستن یا باز کردن درب گرم شده استمجموعه قفل درب را برای خرابی یا بسته شدن با شیء خارجی چک کنیداگر مجموعه قفل درب خراب بود آن را تعویض کنید.

در صورت مواجهه با هر مشکلی در ماشین لباسشویی بوش ، با امداد آی.پی به عنوان نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی بوش تماس بگیرید.

امداد آی.پی به عنوان نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی بوش با دارا بودن بیش از 50 سال سابقه کار در زمینه‌ی تعمیر لوازم خانگی و با داشتن کادری متخصص و مجرب، آماده‌ی اعزام متخصص ماشین لباسشویی بوش به محل شما می‌باشد.


امتیاز
دیدگاهی بنویسید
نام خود را وارد کنید
ایمیل خود را وارد کنید
کامنت خود را وارد کنید
به مشاوره نیاز دارید؟
تماس بگیرید 021-91093903
فرم درخواست تعمیر