دفتر مرکزی: 88972003-021 emdadiprepair@gmail.com

کد خطا و ارور ماشین لباسشویی دوو

کد خطا و ارور ماشین لباسشویی دوو

کد خطا و ارور ماشین لباسشویی دوو DAEWOO 

کد خطا و ارور ماشین لباسشویی دوو

کد خطا و ارور ماشین لباسشویی دوو

احتمالاً تابحال ماشین لباسشویی دوو شما اروری داده است و شما معنی و مفهوم آن ارور را متوجه نشده اید. در این مطلب قصد داریم علت و نحوه رفع ارور ماشین لباسشویی دوو یا همان کد خطا و ارور ماشین لباسشویی دوو را ابتدا در جدول به صورت خلاصه و سپس به صورت کامل برای شما شرح دهیم. همچنین سعی کرده ایم قطعه خراب در هر ارور را نیز معرفی کنیم.

شما پس از مطالعه این مطلب تا حد زیادی قادر خواهید بود بدون نیاز به تعمیرکار مشکلات مربوط به ماشین لباسشویی خود را حل کنید.

چنانچه پس از مطالعه ارورها موفق به تعمیر ماشین لباسشویی دوو خود نشدید با امداد آی.پی به عنوان نمایندگی تعمیرات دوو تماس بگیرید تا تعمیرکار متخصص به محل شما اعزام شود.

کد خطا و ارور ماشین لباسشویی دوو 

کد ارورمعنی ارور
IEارور ورود آب – ماشین لباسشویی با آب پر نشده.
OEآب از ماشین لباسشویی خالی نمی‌شود
UEتشخیص عدم توازن بار
LEارور باز بودن درب ماشین لباسشویی
E2ارور پر شدن بیش از اندازه
E3تشخیص ارور موتور فن
E9ارور حسگر فشار
E5ارور ولتاژ زیاد
E6ارور EMG
E7ارور جهت چرخش
E8تشخیص ارور موتور ماشین لباسشویی
H1تشخیص ارور حسگر دمای خشک‌کن
H2تشخیص ارور حسگر دمای شستشو
H3تشخیص گرم شدن بیش از حد المنت خشک‌کن
H4تشخیص گرم شدن بیش از حد المنت شستشو
H6تشخیص مشکل المنت حرارتی شست و شو
H7تشخیص مشکل المنت حرارتی خشک‌کن
H8تشخیص گرم شدن زیاد از حد شستشو – نبود آب در ماشین لباسشویی

 

توضیحات کلی ارورهای ماشین لباسشویی دوو 

اگر ارور مورد نظر شما در جدول بالا موجود نبود یا نیاز به توضیحات بیشتر داشتید شرح کلی و مفصل برخی ارور ها را مطالعه کنید.

ارور و کد خطای IE ماشین لباسشویی دوو 

علت بروز ارور:ارور ورود آب – ماشین لباسشویی با آب پر نشده.

بررسی و تعمیر:در این حالت آب وارد ماشین لباسشویی نمی‌شود بهتر است شیر برقی، دسته‌های سیمی آن، پمپ تخلیه، میکروسویچ فشار و PCB را مشاهده کنید.

ارور و کد خطای OE ماشین لباسشویی دوو 

علت بروز ارور: آب از ماشین لباسشویی خالی نمی‌شود.

بررسی و تعمیر: ممکن است ماشین لباسشویی یا خشک‌کن نتواند آب را تخلیه کند.پمپ تخلیه، دسته‌های سیمی آن، حسگر سطح آب، اتصالات شیر برقی و PCB را چک کنید.

ارور و کد خطای UE ماشین لباسشویی دوو 

علت بروز ارور: تشخیص عدم توازن بار

بررسی و تعمیر: اگر لباس‌ها داخل ماشین تعادل نداشته باشند ماشین لباسشویی یا خشک‌کن  نمی‌چرخد. لباس‌های داخل را به صورت متعادل پخش کنید و برنامه را دوباره اجرا کنید.

ارور و کد خطای LE ماشین لباسشویی دوو 

علت بروز ارور: ارور باز بودن درب ماشین لباسشویی

بررسی و تعمیر: درب ماشین لباسشویی یا خشک‌کن باز است یا بدرستی قفل نشده. درب را کامل ببندید میکروسویچ قفل درب و خود قف و PCB را چک کنید.

ارور و کد خطای E2 ماشین لباسشویی دوو 

علت بروز ارور: ارور پر شدن بیش از اندازه

بررسی و تعمیر: ماشین لباسشویی حالت پر شدن بیش از اندازه را تشخیص داده است.شیر برقی، پمپ تخلیه و میکروسویچ فشار یا سطح آب را چک کنید.

ارور و کد خطای E3 ماشین لباسشویی دوو 

علت بروز ارور: تشخیص ارور موتور فن

بررسی و تعمیر:در مدل‌های دارای قسمت خشک‌کن فن موتور خشک‌کن مشکل دارد. ابتدا چک کنید که فن موتور گیر نکرده باشد بعد رساننده موتور فن را چک کنید. در نهایت PCB را چک کنید.

ارور و کد خطای E9 ماشین لباسشویی دوو 

علت بروز ارور: ارور حسگر فشار

بررسی و تعمیر:ماشین لباسشویی در میکروسویچ فشار یا حسگر سطح مشکلی را تشخیص داده است. حسگر سطح آب و دسته‌های سیمی آن را چک کنید.

ارور و کد خطای E5 ماشین لباسشویی دوو 

علت بروز ارور: ارور ولتاژ زیاد

بررسی و تعمیر:این کد خطا ممکن است مربوط به نویز زیاد، گیر کردن لباس بین دیگ و چرخش آن و یا خرابی PCB باشد.

ارور و کد خطای E6 ماشین لباسشویی دوو 

علت بروز ارور: ارور EMG

بررسی و تعمیر:نویز زیاد یا چرخیدن با لباس گیر کرده بین دیگ بیرونی و داخلی، خطای PCB وجود دارد

ارور و کد خطای E7 ماشین لباسشویی دوو 

علت بروز ارور: ارور جهت چرخش

بررسی و تعمیر: در این حالت دیگ یا موتور در راستای برعکسی که باید بچرخند در حال چرخش هستند.حسگر های را چک کنید.

ارور و کد خطای E8 ماشین لباسشویی دوو 

علت بروز ارور: تشخیص ارور موتور ماشین لباسشویی

بررسی و تعمیر: مشکلی در موتور اصلی وجود دارد.موتور اصلی را چک کنید. همچنین مطمئن باشید که بار لباس‌ها متعادل باشند.

ارور و کد خطای H1 ماشین لباسشویی دوو 

علت بروز ارور: تشخیص ارور حسگر دمای خشک‌کن

بررسی و تعمیر:اروری در حسگر دمای خشک‌کن (در مدل‌های دارای خشک‌کن) وجود دارد. حسگر دمای خشک‌کن و اتصالات آن را را چک کنید.

ارور و کد خطای H2 ماشین لباسشویی دوو 

علت بروز ارور: تشخیص ارور حسگر دمای شستشو

بررسی و تعمیر: ترمیستور یا حسگر دمای شستشو مشکلی دارد. حسگر دما و اتصالات آن را بررسی کنید.

ارور و کد خطای H3 ماشین لباسشویی دوو 

علت بروز ارور: تشخیص گرم شدن بیش از حد المنت خشک‌کن

بررسی و تعمیر: مشکلی در هیترهای کناری خشک‌کن وجود دارد. چک کنید که موتور فن تمیز بوده و چیزی گیر نکرده باشد. بعد دسته‌های سیمی و حسگر هیتر خشک‌کن را چک کنید.

ارور و کد خطای H4 ماشین لباسشویی دوو 

علت بروز ارور: تشخیص گرم شدن بیش از حد المنت شستشو

بررسی و تعمیر: مشکلی در ماشین لباسشویی وجود دارد که بیش از حد داغ می‌شود. حسگر سطح آب و حسگر دما را چک کنید.

ارور و کد خطای H6 ماشین لباسشویی دوو 

علت بروز ارور: تشخیص مشکل المنت حرارتی شست و شو

بررسی و تعمیر: خطایی در المنت وجود دارد و المنت داغ نمی‌شود. المنت حرارتی، دسته‌های سیم و ترمیستور را چک کنید.

ارور و کد خطای H7 ماشین لباسشویی دوو 

علت بروز ارور: تشخیص مشکل المنت حرارتی خشک‌کن

بررسی و تعمیر: مشکلی در المنت هیتر خشک‌کن وجود دارد. دسته‌های سیم، المنت هیتر خشک‌کن و ترمیستور را چک کنید.

ارور و کد خطای H8 ماشین لباسشویی دوو 

علت بروز ارور: تشخیص گرم شدن زیاد از حد شستشو – نبود آب در ماشین لباسشویی

بررسی و تعمیر:المنت حرارتی ماشین لباسشویی در عین حالی که آب وجود ندارد کار می‌کند.حسگر سطح آب، دسته‌های سیم، ترمیستور و PCB را به ترتیب بررسی کنید.

در صورت مواجهه با هر مشکلی در ماشین لباسشویی دوو، با امداد آی.پی به عنوان نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی دوو تماس بگیرید.

امداد آی.پی به عنوان نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی دوو با دارا بودن بیش از 50 سال سابقه کار در زمینه‌ی تعمیر لوازم خانگی و با داشتن کادری متخصص و مجرب، آماده‌ی اعزام متخصص ماشین لباسشویی دوو به محل شما می‌باشد.


پیشنهاد میکنیم این مقالات را هم بخوانید

دیدگاهی بنویسید

نام خود را وارد کنید
ایمیل خود را وارد کنید
کامنت خود را وارد کنید